El LASIK (acrònim de Laser InSitu Keratomileusis) és un procediment quirúrgic on el seu objectiu és corregir els defectes refractius, mitjançant una remodelació de la superfície de la còrnia realitzada amb un Làser Excimer.

És la tècnica de cirurgia refractiva més utilitzada en l’actualitat per haver demostrat ser precisa, segura, eficaç, poc invasiva i estable, sempre que es realitzi pels professionals adequats i amb l’última tecnologia.

La cirurgia refractiva no cura malalties. Només ens permet veure com vèiem abans amb ulleres o lents de contacte.