El LASIK (acrònim de Laser InSitu Keratomileusis) és un procediment quirúrgic per corregir els defectes refractius mitjançant una remodelació de la superfície de la còrnia realitzada amb un Làser Excimer.

És la tècnica de cirurgia refractiva més utilitzada en el món per haver demostrat ser:

  • Precisa
  • Segura
  • Eficaç
  • Poc invasiva
  • Estable

A Centre Ocular Quirúrgic operem LASIK des del 1995.

La cirurgia refractiva no cura malalties. Només ens permet veure com vèiem abans amb ulleres o lents de contacte.