El Centre Ocular Quirúrgic de Terrassa seguint la constant evolució a la millora de tractaments amb els darrers avenços tecnològics, acaba d’incorporar un nou làser.

El làser fotocoagulador PASCAL, és un nou sistema dissenyat per tractar diferents patologies molt eficaçment. Les diferencies d’aquest envers els làsers tradicionals son nombroses, i les que més destaquen:

 • Millor confortabilitat pels pacients. No és tant molest ja que s’utilitza anestèsia tòpica.
 • Major precisió i un ajust més afinat, preservant així el teixit.
 • Un control absolut de les dosis del làser, autoajusta la potencia.
 • Mitjançant el seu programa, es pot ajustar la distancia entre els spots a les necessitats de cada pacient.
 • Amb aquest nou sistema, és més fàcil fer el seguiment per part del nostres especialistes.
 • Es pot repetir el tractament
 • Procés que dura entre 10-15 minuts.

GLAUCOMA

La millora recent en els nous làsers utilitzats en oftalmologia, com el làser Pascal, han fet que aquest es consideri ja com primer esglaó terapèutic, fins i tot previ al us de fàrmacs en glaucoma.

El tractament és la trabeculoplàstia làser: consisteix en millorar la via de drenatge del humor aquós, aplicant làser a nivell de la malla trabecular, disminuint així la pressió ocular. Es pot baixar la pressió intraocular entre un 20-30% aproximadament en un 80% dels pacients que el reben.

Després del procediment, són pocs els efectes secundaris, en alguna ocasió la inflamació i petites pujades hipertensives, que es poden corregir per tractament antiinflamatoris amb gotes els dies posteriors del tractament.

RETINA

El làser és fonamental pel tractament de patologies retinianes diverses.

Entre les patologies més freqüents d’ús de làser podríem anomenar:

 • La retinopatia diabètica
 • La trombosis venosa retiniana
 • L’esquinç de retina
 • Els macroaneurismes.

Aquests nous sistemes fan que puguem oferir un millor tractament i un bon control en els pacients amb aquest tipus de patologies.