La doctora Sassot ha participat com a ponent en el congrès INSIDE GLAUCOMA organitzat per la clínica Barraquer aquest dissabte dia 28 d’Octubre defensant la cirurgía lamelar corneal i la cirurgía de glaucoma en dos temps.

Ponents nacionals i internacionals, han participat en aquesta magnífica trobada on s’ha parlat dels últims avenços en oftalmologia.