El passat 4 de maig es va cel.lebrar el curs de Protocols optomètrics en pèrdua sobtada de visió a la seu del Col.legi oficial d’Òptic i Optometristes de Catalunya (COOOC), en el qual va participar un membre dels nostres optometristes.

Els objectius del curs,impartit per l’óptica optometrista Teyma Valero Pérez, van ser:

1. Dotar els optometristes d’un model de procediment clínic, que els permetés confeccionar una llista de diagnòstics diferencials de les diferents disfuncions o patologies que provoquen la simptomatologia de pèrdua sobtada de visió..
2. Revisar les diferents alteracions i malalties que puguin provocar pèrdua sobtada de visió.
3. Correlacionar el quadre clínic de pèrdua de visió, amb la patologia subjacent i/o la malaltia sistemàtica.
4.Adquirir un protocol d’examen davant la simptomatologia de pèrdua sobtada de visió.
5. Seleccionar les proves específiques de l’examen visual que permetin avaluar la llista d’alteracions confeccionada.