Es considera Baixa Visió la pèrdua d’agudesa visual i del camp visual, sigui central o perifèrica que incapacita la realització de tasques de la vida quotidiana com baixar escales, veure els noms dels carrers, llegir el diari, mirar el mòbil, cuinar, cosir…

Degut l’afectació del nostre camp visual, la persona que ho pateix, requereix ajuda del seu entorn i perd la seva autonomia.

Es considera que més d’un milió de persones a Espanya pateixen baixa visió i les principals malalties que ho provoquen són:

-DMAE

-Glaucoma

-Retinopatia diabètica

-Miopia magna

-Retinosi pigmentària

-Anirídia

-Distròfies hereditàries de la retina

 

TÉ TRACTAMENT?

La major part de les vegades, quan la malaltia es desenvolupa, perquè no dona símptomes inicialment, passa desapercebuda.

És molt importants fer controls oftalmològics preventius per poder fer tractament en els estadis inicials de la malaltia i així intentar evitar la progressió, en cas que tingui tractament.

 

QUÈ OFERIM A AQUESTS PACIENTS?

L’especialista en Baixa Visió fa estudi complet per valorar quines ajudes òptiques i no òptiques li poden anar bé per millorar la seva autonomia.

Aquestes ajudes tenen per objectiu millorar l’enlluernament, la lectura, l’enfocament en distàncies llunyanes, la millora en l’ús de les noves tecnologies…

També es realitza un entrenament visual per aprofitar el reste visual que te el pacient indicant-li com ho té que utilizar.

 

QUINES SÓN LES AJUDES?

Segons la patologia i la resta visual que té el pacient, després de fer un estudi es valora quines ajudes són les més adients en cada cas.

 

Ajudes en visió llunyana:

Filtres selectius: Els filtres selectius són lents amb un tall de longitud d’ona que proporcionen:

* Reducció de la sensibilitat a la llum intensa i a l’enlluernament.

* Milloren la percepció de contrast.

* Milloren l’agudesa visual.

* Disminueixen el temps d’adaptació a una font lluminosa.

 

 

Filtres selectius

Telescopis: Són les ajudes més habituals de lluny. Són un sistema de lents que permet enfocar des de 40 cm fins a l’infinit, muntat a ullera o manual.

Ens proporcionen la possibilitat de veure objectes més nítids i més grans, però ens redueixen el camp visual.

 

 

 

Telescopis

 

 

Ajudes en visió propera:

a)Lupes: És l’ajuda visual més coneguda.

Són lents que augmenten la mida dels objectes de prop. Donen molt detall a distància curta. Solen utilitzar-se per ús puntual i existeixen molt tipus (manuals, enfocables, fixes amb suport, amb llum, de butxaca…)

 

 

 

 

Lupes

 

 

b)Microscopis: Són lents positives, asfèriques, d’alta potència. Permeten enfocar en distància de prop més còmodament que amb les ulleres convencionals, però requereixen enfocament a una distància en concret pautat per al rehabilitador visual.

Comparant amb la lupa, ens donen major qualitat visual i més camp visual.

Microscopis

c)Telemicroscopi : Son lents que ens augmenten en tamany de la imatge retiniana. Serveixen per enfocar objectes de lluny i prop a la vegada si li posem una lent d’aproximació.

La distancia d’enfoc no es tan crítica com amb el microscopi.

 

Telemicroscopi

 

d) Sistemes electrònics: Són magnificadors digitals electrònics de tipus escàner que ens augmenten la imatge, segons model fins 30X. Són fàcils d’utilitzar. Regulació de contrast, to i resolució.

Poden ser: lupa digital portàtil, lupa TV, monitor d’ordinador adaptat per Baixa Visió…

 

 

 

Sistemes electronics

 

 

 

 

Si vol demanar hora amb el nostre Departament de Baixa Visió o ampliar informació pot contactar amb nosaltres a través del telèfon.

93 537 20 84