La Biometria és una prova diagnòstica que ens permet obtenir les mesures del globus ocular: longitud i curvatura

La informació obtinguda en aquesta prova diagnòstica és bàsica per al càlcul de la lent intraocular en la realització de cirurgies del Cristal·lí, com la cataracta o cirurgia refractiva de cristal·lí transparent amb lent intraocular.