La Biomicroscopía amb Llum d’Esquerda és una prova diagnòstica en la qual realitzem una exploració de l’ull del pacient amb un microscopi il·luminat, i que disposa d’un sistema per observar diferents franges de les diferents capes de l’ull.
Aquesta exploració ens permet l’observació del pol anterior del globus ocular (superfície, còrnia, esclera, iris, càmera anterior, cristal·lí, etc…) i del pol posterior o fons de l’ull (vitri, retina, màcula, nervi òptic, etc…)