La capsulotomía posterior és una intervenció que es realitza mitjançant un làser.
En la cirurgia de les cataractes, s’extreu el contingut de la cataracta i s’introdueix en el seu lloc lent intraocular protegida per la càpsula del cristal·lí. Aquesta, amb el pas del temps, es pot opacificar o ennuvolar, disminuint així l’agudesa visual. Això pot aparèixer a les setmanes, mesos o anys després de la cirurgia de cataractes.
És una tècnica indolora que es pot realitzar en les nostres consultes. S’instal·len dues classes de col·liris: un per dilatar la pupil·la, facilitant així que el doctor pugui observar la lent implantada i un altre que consisteix en una anestèsia tòpica per disminuir les molèsties que puguin produir-se. Després d’aquesta intervenció, el pacient pot realitzar una vida normal. I recupera la seva agudesa visual.