En alguns casos, quan no es possible fer LASIK o PRESBYLASIK, sigui pel tipus de defecte refractiu o per l’edat, la indicació per a la correcció del defecte refractiu és la intervenció quirúrgica mitjançant lents intraoculars.

És una tècnica reversible per quan, en un futur, pugui aparèixer la presbícia. La lent s’adapta als espais i a les característiques de l’ull. Fins i tot, alguns models de lents es fabriquen a mida.

També fem cirurgia refractiva quan el pacient té  opacitat del cristal·lí, anomenada cataracta. En aquests casos, és obligat treure el cristal·lí  i posar una lent, intraocular al seu lloc. Al treure el cristal·lí aquell ull ja no enfocarà de prop i tindrà el grau més elevat possible de presbícia.  La lent per corregir la presbícia pot ser:

  • Monofocal: té un sol focus, que pot ser de lluny o de prop.
  • Bifocal: té dos focus, un a l’infinit i un a 33 centímetres.
  • Trifocal: té tres focus, els dos de la bifocal i un a la distància anomenada intermitja, la de 50 cm aproximadament, la distància de l’ordinador o de la partitura d’alguns instruments.
  • De profunditat de focus augmentat 

Com escollim la lent? Depenent de les característiques de l’ull i de les preferències i activitats del pacient.

Aquestes lents milloren la visió a diferents distàncies, desde 33 centímetres fins a l’infinit, cadascuna en un grau diferent. L’inconvenient és que tenen efectes indesitjables en grau variable, sobretot de nit. A més, no són ben tolerades per tothom. Cal fer una exploració oftalmològica per considerar, en funció del nombre de diòptries a corregir i d’altres factors, quina és la millor opció en cada cas. A Centre Ocular, fem un checklist personalitzat a cada pacient per valorar la millor opció.