L’objectiu de la cirurgia refractiva és que pugui anar sense ulleres o lents de contacte graduades i hi vegi bé de lluny i de prop. Segons les característiques de cada persona, sempre i quan no hi hagi cataracta, podem utilitzar un d’aquests 3 mètodes:

IMPLANT DE LENT INTRAOCULAR

LASIK PER JOVES DE MENYS DE 45 ANYS

PRESBYLASIK o CIRURGIA DE LA VISTA CANSADA

Implantació d’una lent intraocular davant del cristal·lí o de l’iris. Millora l’agudesa visual de lluny. No és suficient a partir dels 45 anys, quan apareix la presbícia. Mètode d’elecció a partir dels 42-45 anys en pacients amb presbícia (impedeix veure amb detall objectes propers o la lectura).
Indicat quan la còrnia és massa prima o té alguna malaltia, o l’ull té massa diòptries (i no podem utilitzar el mètode PresbyLasik). El mètode més emprat en joves, on només s’ha de sol·lucionar la visió de lluny perquè tenen bona acomodació i de prop hi veuen bé. A més, corregeix els defectes de refracció per poder veure de prop i de lluny sense ulleres. Apte pels pacients operats de cataractes amb lent monofocal.
Cirurgia més complexa i llarga. També es ambulatòria. Cirurgia de menys de 10 minuts per ull, sense necessitat d’ingrès ni proves operatòries. Cirurgia de menys de 10 minuts per ull, sense necessitat d’ingrès ni proves operatòries.
Fes clic aquí per més informació. Fes clic aquí per més informació. Fes clic aquí per més informació.

ESPECIALISTES DE COQ EN CIRURGIA REFRACTIVA

Dr. Izquierdo

Dr. Izquierdo

Dra. Sassot

Dra. Sassot

Dr. Cardoner

Dr. Cardoner

Dr. Salvador

Dr. Salvador