La presbícia o vista cansada és un dels principals problemes visuals en gent a partir de 45 anys. És un problema refractiu que es produeix quan el cristal·lí perd part de la seva capacitat d’enfoc, anomenada acomodació. Els primers símptomes els observem a l’hora de llegir la carta en un restaurant, llegir un llibre o mirar el mòbil.

  • La lent bifocal té dos focus, un a l’infinit i un a 33 centímetres.
  • La lent trifocal en te tres, els dos de la bifocal i un a la distància anomenada intermitja, la de 50 cm aproximadament, la distància de l’ordinador o de la partitura d’alguns instruments.

Aquestes lents bi o trifocals estan dissenyades i fabricades amb diferents mètodes i materials. Són toves i plegables. S’injecten amb un instrument semblant a una xeringa. Actualment n’hi ha tres models de diferents cases comercials amb petites diferències entre elles.