L’ULL SEC

La xeroftàlmia és una malaltia dels ulls caracteritzada per la sequedat persistent de la conjuntiva i opacitat de la còrnia. El termexeroftàlmia procedeix del grec Xeros (sec) + ophthalmós (ull) + i.

La xeroftàlmia es deu a una disminució de la funció de les glàndules lacrimals, amb menor producció de llàgrimes.

QUERATOCON

El queratocon és una enfermetat progressiva en la qual la còrnia adopta una forma cónica irregular. En general es defineix com una ectasia cornial axial d’origen no inflamatori. Els signes clau del queratocon són l’aprimament de la còrnia en la seva zona central o paracentral inferior, acompanyat d’una protusió apical o elevació de la zona central de la còrnia. Provoca un astigmatisme irregular i miopia.

QUERATOCON

+ INFO