La dominància ocular és la tendència a preferir la informació visual d’un ull a un altre.

El costat de l’ull dominant i la mà dominant, no sempre coincideixen. A nivell visual, existeixen dos tipus de dominància: la visual i la motora.

  • L’ull dominant sensorial, és aquell on la imatge es veu més freqüentment quan està en situació de rivalitat binocular. A més, aquest ull, té millor agudesa visual.
  • L’ull dominant motor, és aquell que manté la fixació central.