La iridotomia làser és un procediment realitzat amb làser per evitar bàsicament episodis d’augment de tensió ocular de forma brusca. La seva finalitat és obrir un conducte en l’iris a través del com s’equilibrin les pressions per davant i darrere de l’iris evitant que es produeixi un augment en la tensió intraocular de l’ull derivant en glaucoma agut.
Per a la seva realització, primer hem d’instal·lar un col·liri denominat pilocarpina la funció del qual consisteix a contreure la pupil·la mantenint l’iris a tensió. Seguidament, administrem anestèsia en gotes per reduir les possibles molèsties que puguin originar-se. El pacient pot realitzar vida normal després de la realització.