La paquimetría és una prova diagnòstica que ens permet mesurar l’espessor corneal, ja que és un paràmetre que podria alterar el valor obtingut de la tensió ocular. També s’utilitza per valorar l’existència d’un edema corneal.

El procediment habitual és realitzar la mesura amb el paquímetre ultrasònic. Consisteix a instal·lar una gota de col·liri anestèsic i acostar la sonda a la còrnia.

Avui dia, els nostres equips avançats com els topògrafs i les OCT, disposen d’elements per realitzar aquestes mesures sense contacte, realitzant aquesta prova de forma més còmode per als nostres pacients.