La pupilometría és una prova diagnòstica que ens permet mesurar la grandària de la pupil·la i la seva reacció enfront de determinats estímuls.
La funció principal de la pupil·la és limitar l’entrada de llum mitjançant la seva dilatació o contracció. Quan la dilatem amb fàrmacs ens permet observar el fons d’ull.
Existeix una àmplia varietat de sistemes per mesurar la pupil·la, des de regles fins a pupil·lòmetres infrarojos. Actualment, sistemes moderns com a nostre topògraf, pot donar-nos les mesures pupil·lars.