DMAE: DEGENERACIÓ MACULAR ASSOCIADA A L’EDAT

La Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE) és una malaltia de la zona central de la retina, anomenada màcula, que afecta persones majors de 50 anys. La màcula és una zona clau per a la visió de detall, pel que la seva lesió dificulta enormement el realitzar activitats quotidianes com llegir, conduir, distingir la cara d’altres persones, etc. La DMAE no altera la visió lateral o perifèrica, per això la persona afectada, per exemple, distingeix perfectament a un nen però veu borrosa la cara.

La DMAE és la primera causa de pèrdua severa de visió central entre els majors de 50 anys. Afecta el 10% de la població entre els 65 i 75 anys, i fins a un 30% a partir dels 75 anys.

GREAT SHOT

TEST GENÈTIC PER LA DETECCIÓ DEL RISC DE PATIR DMAE

La DMAE (Degeneració Macular Asociadad a l’Edat) és una patologia que s’associa tant amb factors genètics com ambientals.
Aproximadament un 70% de la predisposició a patir DMAE es deu a la informació genètica de cada individu, tot i que els factors ambientals poden contribuir a la seva aparició.
Avui dia es coneixen els principals factors genètics de risc i de protecció que resideixen en els gens CFH, CFB, CFHR1 i ARMS2 i, sent la majoria d’ells variants genètiques del sistema del complement involucrats en processos imflamatorios.
El seu anàlisi permet predir de manera fiable la probabilitat que té un individu de desenvolupar la malaltia.
Altres factors ambientals com el tabaquisme, el grau de pigmentació, la hipertensió arterial, les radiacions UV, la dieta i els antecedents familiars també han estat relacionats amb la malaltia.
El test desenvolupat per SECUGEN realitza una anàlisi de la predisposició genètica a patir DMAE, mitjançant el càlcul de probabilitat i la repercussió de cada un dels factors genètics de risc i de protecció analitzats.

genetica dmae

DESPRENDIMENT DE RETINA

El despreniment de retina (DR) és una malaltia ocular ocasionada per la separació de la retina neurosensorial l’epiteli pigmentari al que en condicions normals està adheridaCom a conseqüència d’això la retina neurosensorial queda sense reg sanguini i es produeix pèrdua de visió.

La retina és la porció més interna de la paret de l’ull i la responsable de la captació de l’estímul lluminósLa composen diverses capes concèntriques que s’agrupen en dues, una d’elles és la retina neurosensorial en què es troben les cèl·lules sensibles a la llum i l’altra l’epiteli pigmentariEl despreniment de retina es produeix quan se separen la retina neurosensorial l’epiteli pigmentariacumulant líquid en l’espai que queda entre les dues.

El sector de retina afectat queda d’aquesta forma sense reg sanguiniproduint-se una pèrdua de visió de grau variabledepenent de l’amplitud de la zona afectada.

desprendimiento retina