La retinografia és una tècnica que s’utilitza en oftalmologia per obtenir fotos en color de la retina i Nervi òptic (Fons d’ull)

Mitjançant aquest procediment es poden detectar diferents detalls en les imatges que poden correspondre a malalties:
– Retinopatia diabètica
– Retinopatia hipertensiva
– Retinosis pigmentaria
– Degeneració macular associada a l’edat (DMAE)
– Inflamació del nervi òptic
– …
És una prova senzilla, útil, segura i molt còmoda per al pacient. Per a una millor imatge, es precisa dilatar la pupil·la amb gotes per aconseguir imatges de qualitat. També, ens permet veure l’evolució en el temps.