El test de Schirmer és una senzilla prova que determina el funcionament de l’aparell lagrimal i la qualitat de la llàgrima. Serveix per determinar si el pacient sofreix de síndrome d’ull sec.

La prova consisteix a aplicar en gotes un anestèsic i posar dues tires de paper que absorbeixen les llàgrimes, al cap d’uns minuts es valora la longitud de la tira humida , depenent de la quantitat de llàgrima segregada.