En la nostra vida quotidiana, en veure la televisió o en llegir el periòdic, moltes vegades el fons del paper es confon amb el color del text. En aquest cas és quan diem que existeix poc contrast entre els colors del fons (paper) i el detall (lletres).
Per això, és important valorar la sensibilitat al contrast de cadascun dels nostres pacients.
Els resultats d’aquesta prova poden variar en funció de l’edat del pacient, la grandària pupil·lar, els colors utilitzats…