La OCT és una prova complementària que ens permet un diagnòstic molt detallat mitjançant imatges seccionals directes de les capes de la retina i del nervi òptic. Proporcionen al metge una eina per diagnosticar i tractar amb alta seguretat una àmplia gamma de malalties que afecten a la part central de la retina (la màcula) i/o al nervi òptic, com a edemes maculares o glaucomes, entre uns altres.

L’oftalmòleg pot analitzar el que ocorre en els teixits oculars amb precisió microscòpica, sense necessitat de realitzar cap tècnica invasiva. La OCT es realitza mitjançant un equip d’última i elevada tecnologia mèdica.