La tonometría és la prova diagnòstica que ens permet obtenir el mesurament de la pressió ocular (PIO).

La pressió del nostre ull ve determinada per l’equilibri de fluxos en la circulació dels líquids que tenim en el segment anterior del globus ocular. Encara que no és l’únic factor a tenir en compte, una pressió intraocular elevada pot ser símptoma de la presència de la malaltia de glaucoma.