La topografia corneal és una tècnica diagnòstica que permet mesurar i analitzar els paràmetres corneals. Amb aquest instrument es poden detectar alteracions corneals com el queratocono o la degeneració marginal pel·lúcida.

A més, aquesta tècnica no només té un ús diagnòstic, sinó que també s’utilitza per:

  • Avaluar si un pacient és apte o no per la cirurgia refractiva i, en aquest cas, indicar quin tipus de tècnica és la més adequada: LASIK o LENT INTRAOCULAR.
  • Realitzar el seguiment dels resultats d’aquests dos tipus de cirurgia.
  • Adaptació de lents de contacte personalitzades als paràmetres de cada pacient.