Les alteracions de la visió cromàtica es deuen a anomalies dels fotopigments retinians, els quals es troben en els cons i bastons de la retina. Aquestes alteracions varien la percepció dels colors.
Aquests defectes poden ser congènits o adquirits, com el daltonisme. Els congènits afecten bàsicament a homes i són estables durant tota la vida, alteren especialment a la percepció vermell-verd. Mentre que els adquirits poden ser asimètrics, progressa al llarg de la vida i afecten en la majoria dels casos al blau-groc.
El test més utilitzat és el Test d’Ishihara.