El Dr Rafel Alcubierre va participar durant la segona quinzena de Juny en l’expedició coordinada per la ONG Proyecto Visión (www.proyectovision.org) en la ciutat de Mekele, al Nort d’Etiopía, on aquesta ONG i la congregació de les “Hijas de la Caridad”, gestionen la St Louis Eye Clinic (https://doctigray.org/st-louise-eye-clinic/).

Aquest projecte de col·laboració va ser fundat en 1995, amb la intenció de poder donar atenció oftalmològica a més de 4 milions d’habitants de la regió del Tigray, on la ceguera evitable aconsegueix nivells molt elevats. L’equip del qual forma part el Dr. Alcubierre, ha portat a terme durant la seva estada més de 100 cirurgies, principalment de cataractes, mitjançant tècnica extracapsular sense sutures i estrabismes.

Altres membres del Centre Ocular Quirúrgic, com el Dr. Salvador, han participat en anys anteriors, aportant la seva experiència i la seva capacitat docent per a la formació del personal local, que són part imprescindible d’aquest treball.