• Llicenciada en medicina i cirurgia a la Universitat de Barcelona.
  • Va fer l’especialitat d’oftalmologia (MIR) a l’Hospital Clínic de Barcelona.
  • Actualment mèdica adjunta de retina mèdica i uveïtis a l’Hospital Clínic de Barcelona.
  • Ha realitzat els exàmens de l’International Council of Ophthalmology (ICO).
  • Forma part de la Societat Espanyola de Retina i Vítreo (SERV) i de l’European Society of Retina Specialists (EURETINA).