PROVES DESTACADES

TOMOGRAFIA DE COHERÈNCIA ÒPTICA

CAMPIMETRIA COMPUTADA BILATERAL

RETINOGRAFIA

TOPOGRAFIA CORNEAL

ALTRES PROVES