VISIÓ I PROBLEMES EN EL APRENENTATGE

Quan parlem de retard o dificultat escolar ens referim a quan un nen porta un procés d’aprenentatge més lent que els seus companys que pot arribar, fins i tot, als dos anys de diferència respecte al seu grup classe. Aquest retard es pot deure a diversos factors, com per exemple, malalties de base o problemes de l’entorn social i familiar, entre d’altres.

miopia-niños

Segons destaca el Consell General de Col·legis d’Òptics i Optometristes, en l’informe PISA (Programa per a l’Avaluació Internacional dels Alumnes) de 2009 i 2012, el nombre de fracassos escolars a Espanya supera la mitjana europea. Altres resultats d’aquest mateix programa, deixen constància de la importància de la lectura per aconseguir un bon rendiment acadèmic: si un nen té dificultats en la lectura, tindrà al seu torn dificultats en la comprensió del que llegeix, per la qual cosa obtindrà com a resultat, en la majoria de les ocasions, dificultats en l’àmbit acadèmic.

Els problemes visuals dificulten els processos de lectura, que al seu torn,
fan disminuir el nivell de comprensió. Com a resultat s’obté un pitjor rendiment escolar.
La lectura és un procés d’aprenentatge que s’inicia en els primers anys de la infància i continua al llarg de la vida de les persones. Durant el procés de lectura, les persones necessitem el nostre sistema visual per transportar tota la informació al cervell i que aquest pugui codificar-la de la manera esperada per obtenir uns resultats òptims. per aquesta raó, podem concloure que, tal i com està el sistema educatiu al nostre país, tot procés d’aprenentatge en l’àmbit escolar comença per un bon sistema visual.

Procés de lectura de forma visual:

  • Alinear els dos ulls en un mateix punt de forma simultània i precisa.
  • Enfocar tots dos ulls perquè la visió de les lletres sigui clara.
  • Moure els ulls contínuament (moviments sacàdics) al llarg de la línia mentre el nostre cervell codifica la informació.
  • Quan canviem de línia, tornem a iniciar el mateix procés fins a finalitzar el text.

Moltes vegades, es diagnostiquen trastorns d’aprenentatge que tenen origen en un problema visual o fins i tot, auditiu. És per això i altres motius pels quals és convenient realitzar revisions oftalmològiques periòdiques als nostres fills, per assegurar-nos que el seu sistema visual és correcte. Finalment, és important recordar la importància d’una bona higiene visual per evitar hàbits dolents que dificulten el desenvolupament d’una bona salut visual.

 

Two brother thinking on white background

 

IMPORTANT:

  • Una agudesa visual del 100% no és suficient per tenir una visió eficaç. És important observar el fons d’ull per observar l’estructura interna.
  • En els 6 primers anys de vida és quan la visió té més plasticitat per aprendre i ser estimulada.
  • S’estima que entre el 15 i el 30% dels problemes d’aprenentatge tenen el seu origen en un problema visual no diagnosticat. Per això, el diagnòstic precoç és molt important.